Bugün sizinle bir fıkra paylaşmak istiyorum. Umarım gününüzü (veya gecenizi) yumuşatır. Fıkranın iki tane baş karakteri var: Ahmet Rasim ve Ahmet Refik. Ahmet Refik’i tanımayan için Peyami Safa’dan bir alıntı yapayım: “Ahmed Refiğin acele bir krokisini çizmek istiyenlerin gözleri…
Masanın üstündeki Servet-i Fünun nüshasına eğiliyorum, gözüm bir cümleye takılıyor: “Bugün, otuz senedir memleketi kahr ve zebûn iden istibdâd ve onun…
Türkiyā Büyük Millet Meclisi Ḥükūmeti Ḫāriciyye Vekāleti Umūr-ı Siyāsiyye Müdīriyyeti ʿAded 6366 / 15781 Hüve Dersaʿādet Muraḫḫaṣlığı’na 24 Nisān [13]39…
Eğer benim gibi Yahya Kemal temalı karikatürlerini topluyorsanız, bu karikatürlerin kahir ekseriyetinin onun iştahıyla alakalı olduğunu göreceksiniz…
Asaf Halet Çelebi pek orijinal, pek sevimli, pek terbiyeli bir sanatkârdır. Şakadan anlar, nükteden anlar, incelikten anlar. Onun yaşayışı, giyinişi…
Sonradan gelen öncekini koğar! meşhur meseledir. Bu sözdeki hakikati ispat için etrafımıza şöyle bir göz gezdirsek ne misaller görürüz. Bilfarz yalnız…
İstanbul’un denize girme kültürü ve deniz sefası, tam manasıyla Cumhuriyet’le birlikte bir ivme ve çeşitlilik kazanmaya başlamış olsa da bunun…
Sayfa: 5 Resimli Perşembe (12 Temmuz 1928) Numero: 164 Gençler, yaşayan büyüklerinizi tanıyınız Türk edebiyatının en sevimli ve en maʿrûf siması Hüseyin…
See all

Bureaupathie